Завршни испит који се полаже на крају осмог разреда и предвиђен Законом о основама образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања,а има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компентенција током основног образовања.

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

Сва потребна документа за завршни испит 2017/18 можете преузети овде.