Продужени боравак Прве обреновачке основне школе ради од  7,оо – 17,оо часова.

Похађа га 129 ученика од првог до четвртог разреда подељених  у четири хетерогене групе.  Осим обавезне израде домаћих задатака и обнављања наставног градива у продуженом боравку ученици имају и разноврсне активности као што су ликовне, спортске (уз коришћење сале или игралишта), слободно време за одмор уз едукативне игре, цртане филмове или слободну игру.

О ученицима брину четири наставнице разредне наставе: Андријана Стевановић, Сања Александрић, Марија Ранковић и Ана Спасић.