АдресаПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 169
11500 ОБРЕНОВАЦ
Директорка

Милена Ергарац

Психолошко педагошка
служба

Јасмина Ђурђевић
Димитрина ТошићСекретар школе

Виолета Ђорђевић


Шеф рачуноводства

Маријана ГавриловићEm@il школе
Администратор сајта