Ученички парламент

Ученички парламент основан је као удружење ученика школе у циљу заступања интереса истих, учешћа у доношењу одлука и остваривања боље комуникације на релацији ученик – наставник, школа – локална заједница. Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда, изабрана демократским путем (јавним или тајним гласањем) на часу одељенскe заједнице.

Општи циљеви ученичког парламента су:

  • Активно учешће у свим васпитно – образовним активностима школе
  • Иницирање и реализовање акција у области науке, културе, спорта, волонтерског рада и других делатности од интереса за ученике школе
  • Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља, управом школе,локалном заједницом
  • Успостављање и развијање сарадње са ученичким парламентима, секцијама и другим организацијама за младе
  • Председник Ученичког парламента Прве обреновачке основне школе је Теодора Станишић 8-4


Половином фебруара 2013. Године, Канцеларија за младе, општине Обреновац је расписала конкурс за подршку ђацима и ученичким парламентима, за реализацију конкретних идеја које би указале на постојеће потребе и проблеме младих.  Идеја програма је да се реши конкретан проблем кроз једнократну акцију.

Представници ученичких парламента су 12.4. 2013. У сали Спортско-културног центра Обреновац прошли кроз једнодневну обуку о акционом планирању. Ученици су добили конкретна упутства како писати пројекат, а након тога ће се разматрати који ће предлог пројекта бити подржан и реализован. Ученички парламент наше школе је конкурисао са пројектом постављања клупа испод пасареле у школском дворишту. Безбедност ученика је на првом месту, а ученици  наше школе који користе ђачки превоз немају адекватан простор у којем би боравили док чекају ђачки превоз. Простор испод пасареле у оквиру овог пројекта, би био окречен бојама по избору ученика, и поставили би дрвене клупе како би ученици безбедно сачекали превоз.