Основна школа у Обреновцу (односно у Палежу) основана је 1824. године. Она се тада звала ,,обштествена’’. То је управо она школа  коју је Јоаким Вујић посетио октобра 1826. године на свом ,,путешествију’’ по Србији, и затекао првог учитеља Георгија Николића. Школа се налазилa у ,,црквеној порти’’ и имала је врло скороман намештај. Бројала је 15 ученика ,,изабраних по вољи родитељској и општинског суда’’. О школи је бринула општина.

Број ученика у школи се полако повећавао. Уписују се и женска деца. Школа постаје троразредна, а 1863. године четвороразредна. Школског простора никад није било довољно. Зато се школа често селила из зграде у зграду, да би прва права школска зграда била озидана 1885. године. Ова зграда је и данас у употреби.Уверење о постављању учитеља
Стојана Јаковљевића из 1896.године
Стара зграда

Крајем 19. и почетком 20. века у Обреновцу, осим основне (мушке и женске) постојало је забавиште, грађанска школа и продужна школа, које су са успехом радиле.

Краљ Петар И Карађорђевић, приликом свог путовања и проласка кроз Обреновац, посетио је 12. маја 1904. године нашу школу. Исте године, у јуну месецу, о стогодишњици Првог српског устанка, ђаци Обреновца, Забрежја и Звечке, уз помоћ грађана, подигли су споменик на артерском бунару обреновачког купатила. Приликом отварања споменика ,,приређена је свечаност по нарочитом програму, а затим народно весеље’’.


Основна школа и општина у Обреновцу 1912.године

Светски ратови задали су много невоља ондашњим ученицима. Школске зграде су биле заузете од стране окупаторских војника. Настава је одржавана по кафанама и приватним кућама, у врло тешким условима. Радило се онолико колико су услови дозвољавали.

Садашња школска зграда подигнута је 1930. године. Захваљујући томе, добро снабдевеној наставничкој библиотеци као и савременијим училима, могло се много боље радити.


Садашња школска зграда подигнута је 1930. године

Пуни и прави процват школа доживљава после II светског рата. Из године у годину повећава се број ученика и одељења. У раду школе било је много преглаштва и истрајности. Било је лепих, али и тешких тренутака, ипак се ишло даље.

Почетком школске 1956/57. год. Одлуком НОС-а и НОО-е у Обреновцу, први пут у овом месту, образована је осмогодишња школа. За директора је постављен Сава Станковић, срески школски инспектор. Наставно особље чинили су сви учитељи бивше основне школе и један број наставника гимназије. Укупно је било 40 просветних радиника и то: 6 професора, 14 наставника, 2 стручна учитеља и 18 учитеља. На почетку школске године у школи је било уписано 1314 ученика. У мађим разредима их је било 682, а у старијим 632 ученика. Следеће школске године овој школи су припојене школе у Забрежју и Звечкој. Оне су и даље радиле у својим зградама.

Број ученика и одељења повећава се из године у годину. Школска зграда постаје претесна за 52 одељења. Одлуком надлежних власти 1959/1960. школске године дошло је до деобе обреновачке основне школе на две, са подједнаким бројем ученика и одељења. Наставни кадар је такође подељен. Прва, стара школа, добила је име ,,Јован Поповић’’.

Иако школа и даље ради у старим школским зградама, адаптацијом простора, уводе се нови савременији облици рада. Отварају се групе продуженог боравка, а затим и целодневна настава за млађе разреде. У то време отвара се и ђачка кухиња. Нешто касније уводи се парно грејање.


Колектив наше школе школске 1974/1975. године

Школске 1994/1995. године школу је похађао 1361 ученик распоређен у 46 одељења. Овде су стицали знања и ученици из Кртинске, Уроваца и добрим делом из Ратара и Мислођина. Структура наставног кадра је побољшана, што се одразило на успех школе. У школи је радило 7 учитеља, 16 наставника разредне наставе, 23 наставника предметне наставе, 18 професора и 1 магистар. Сви предмети су били стручно заступљени.

Настава и ваннаставне активности су биле добро организоване. Носилац рада секција и скободних активности је била Пионирска организација, па Дечији савез. Организован облик рада, стручна помоћ наставника, ангажованост ученика и родитеља дао је позитивне резултате.


Колектив наше школе школске 1994/1995. године

Велики број наших ученика, били су или су сада познати лекари, професори, инжињери, учитељи, доктори наука... Има и оних који су научили прва слова у нашој школи, а сад они уче млађе генерације.Велики број деце наших колега су у овој школи пошла стопама својих родитеља. Наши ученици су били победници на многобројним такмичењима и смотрама. Многи су постали прваци Општине, Града, Републике па и Југославије из географије, математике, физике, хемије, историје... као и победници на многим турнирима из шаха, фудбала, одбојке...

Литерарна, драмска, рецитаторска, фолклорна секција као и хор, имали су изванредне резлтете. Поједини чланови ових секција за свој рад награђивани су и носиоци су Октобарских награда и признања општине Обреновац и града Београда.Школски хор
Тамбурашки оркестар


Драмска секција
Фолклорна секција

Захваљујући врло успешном раду и стваралаштву и школа је носилац награде ,,Доситеј Обрадовић’’, као и Ордена заслуга за народ са сребрним зрацима. Исто тако и наши бивши и садашји радници, за свој вишегодишњи врло успешан рад, су награђивани и похваљивани.

Поводом овог јубилеја СО Обреновац, доделила је ОШ ,,Јован Поповић’’ своје највеће признање – Плакету града Обреновца.

Основна школа "Јован Поповић" је вратила свој првобитни назив Прва обреновачка основна школа септембрa 2004. године. Млађи разреди су се уселили у дограђену нову зграду 2000. године.

Школа у Уровцима

Деца из Уроваца су до 1928. године похађала школу у Звечкој. Од те године настава се изводи у новоподигнутој школи у Уровцима .Шездесетих година је била истурено одељење школе у Кртинској , а сада је део Прве обреновачке основне школе .Настава се одвија у два комбинована одељења.


Ђаци испред школе у Уровцима 1982.године

Школа у Кртинској

На иницијативу мештана, нарочито браће Бугарски, у Кртинској је основана школа 1938.године. Дотле су ђаци похађали школу у Звечкој. Школа је почеле са радом у просторији некадашње задруге села.Први учитељ је био Радивоје Врељански.

Идуће, 1939. године је Школски одбор донео одлуку о подизању нове школске зграде, па како ни она није била довољна за све ђаке, 1941. је отворено и друго одељење у кафани Живка Ђурића.

Године 1946.подигнута је садашња школска зграда , а од 1952. оснива се осмогодишња школа са обавезом похађања за сву децу.

Школа у Кртинској је сада истурено одељење Прве обреновачке основне школе. Настава се одвија у једном комбинованом и два чиста одељења.

Урадила Катарина Павловић, припомогла Марија Грујић