НАСТАВНИ КАДАР
РАЗРЕДНА НАСТАВА И
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Арсеновић Драгана
Галијаш Светлана
Нешковић Александра
Јовановић Емилија
Јовић Сузана
Јоксић Драгана
Киковић Зорица
Павловић Катарина
Ракић Мирјана
Тодоровић Марковић Мирјана
Власоњић Гордана
Стевановић Андријана
Поповић Александра
Новак Киковић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Николић Сретен
Михаило Николић
Ивана Ђачић

ВЕРСКА НАСТАВА
Жељко Богосављевић

ГЕОГРАФИЈА
Драгићевић Марија
Ксенија Стевановић

ИНФОРМАТИКА
Ђурић Мијат

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Коњевић Биљана

ИСТОРИЈА
Малешић Данијела


ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Матић Зоран
Бранко Старчевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Милошевић Милан

БИОЛОГИЈА
Стошић Зорица
Маријана Маринковић
ФИЗИКА
Марјановић Здравка

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Лековић Нела
Васиљевић Сандра
Михајловић Гордана
Јован Марковић

РУСКИ ЈЕЗИК
Марчетић Радуша
Лежаић Весна

ХЕМИЈА
Новитовић Маријана

МАТЕМАТИКА
Рајко Поткоњак
Стублинчевић Марина
Чолић Сања
Јована Стојанов

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Станаревић Љиљана
Трнинић Јасмина
Гордана Орлић


ВАННАСТАВНИ КАДАР
Милена Ергарацдиректор школе
Виолета Ђорђевићсекретар школе
Јасмина Ђурђевићпсихолог
Димитрина Тошићпедагог
Јелица Ковачевићбиблиотекар
Маријана Гавриловићшеф рачуноводства
Продановић Снежана
административни радник
Зоран Ковачевићдомар
Ђорђе Жутићдомар
Зоран Срећковићпомоћни радник
Милан Миливојевићпомоћни радник
Радмила Бабинпомоћни радник
Јасмина Благојевићпомоћни радник
Анка Миливојевићпомоћни радник
Снежана Јакшићпомоћни радник
Биљана Марковићпомоћни радник
Љиљана Дукићпомоћни радник
Драгица Николићпомоћни радник
Биљана Марковићпомоћни радник
Мирјана Лазићпомоћни радник
Миломирка Минићпомоћни радник