Ученичка задруга наше школе је мешовитог типа, у њој раде продајни, ликовни, цвећарски погон, погон за пружање интелектуалних услуга.

Најразвијенији и најмасовнији је ликовни погон. У оквиру ликовног погона израђујемо честитке, украсне предмете, слике и бојимо предмете од стакла и пластике.

Организујемо продајне изложбе радова наше ученичке задруге. Ученичка задруга организује продају уџбеника, школског прибора, школских часописа као и разне додатне литературе за ученике и наставнике.

Области рада којима се бави наша ученичка задруга омогућавају нам да рад задруге организујемо кроз редовну наставу, секције и у слободно време. Глави циљ рада у оквиру ученичке задруге је да се што више ученика укључи у рад и да тај рад за њих буде користан и занимљив.

Ученичка задруга наше школе укључена је у све активности Савеза ученичких задруга Србије и активно учествује у раду Савеза. Редовно учествујемо на републичком такмичењу орача и на Смотри ученичких задруга Србије.