Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира реализацију пробног истраживања PIRLS 2021.(Progress in International reading Literacy Study).

Прва обреновачка основна школа је изабрана према међународним критеријумима за реализацију пробног истраживања развоја читалачке писмености ученика четвртог разреда PIRLS 2021. У ово истраживање је укључено преко 60 образовних система широм света , а у Србији 36 школа. Резултати пробног истраживања ће бити коришћени за припрему главног истраживања и неће бити објављени у јавности.

Завод за вредновае квалитета образовања и васпитања и Институт за педагошка истраживања као партнерске институције припремају пробно и главно истраживање PIRLS 2021.

Прикупљање података и тестирање ученика одвијаће се у периоду од 9.3.2020. до 20.3.2020.године.