Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ЕУ у Србији и UNICEF Србија су удружили снаге да премосте дигитални јаз за неку од најугроженије деце у Србији кроз различите врсте подршке образовном систему.
  • 12000 деце ће имати користи од 2200 таблета и лаптопова који су набављени за школе и педагошке асистенте
  • Опрема је упућена у 174 школе у Србији од којих ће се у 30 школа формирати Библиотека дигиталних технологија