Опште препоруке за свакодневни пријем ученика из првог циклуса у целодневни боравак током нормализације услова током трајања епидемије

Продужени боравак Прве обреновачке основне школе почиње са радом у понедељак 11.маја 2020.године за ученике који су од септембра уписани у групе продуженог боравка. Према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка, директор ће тражити од родитеља доказ о ангажовању родитеља (потврда од стране послодавца која доказује да су оба родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће.


Прихват ученика у продужени боравак Прве обреновачке основне школе је на улазу зграде за млађе ученике , као и до сада, без уласка родитеља у школу.

- Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за обућу, и да уз минимално задржавање, размени информације са запосленима ушколи који су задужени за прихват ученика (дежурни). Кад год је то могуће родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете).

- Уколико постоје могућности, на уласку у сваки школски објекат треба обезбедити бесконтактно мерење температуре и родитеља и деце.

- Поставити видно обавештење да је потребно да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра.

Организација и спровођење активности у целодневном боравку ученика из првог циклуса

- Почевши од 11. маја 2020. године у школске објекте се долазити само ученици из првог циклуса, али ће њихов број бити различит у односу на узраст, односно разред. Имајући у виду инструкције и препоруке за спречавање ширења епидемије, потребно је формирати мање групе које ће боравити у истој учионици (до 9 ученика и један наставник), при чему треба инсистирати на томе да између свих особа у просторији удаљеност буде већа од два метра. Ученике треба стално подсећати на мере заштите и превенције..

- Родитељи могу доводити децу у целодневни боравак радним даном најраније у 7,30, а по ученике могу доћи најкасније у 16,30. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, очему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика. Изузетно, уколико за то постоји могућност, деца могу бити прихваћена и пре 7,30, уз сагласност директора школе.

- Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.

- Ученици редовно прате наставу на даљину (ТВ часови), а према распореду који се доступан за сваку седмицу унапред. То значи да треба обезбедити телевизор који ће у одговарајуће време бити на располагању ученицима одређеног разреда.

- По завршетку ТВ часова ученици раде домаће задатке или учествују у изради других задужења која добијају од својих наставника.

- Учење у оквиру наставних предмета треба комбиновати са активностима за релаксацију и активан одмор или омогућити ученицима да сами изаберу чиме ће се бавити у термину када не уче.

- У складу са временским приликама ученици треба да буду што више у школском дворишту, уз обавезан надзор наставника. Препоручује се организовање боравка и играња деце у дворишту кад год и где је то могуће, али тако да при томе не долази до мешања деце различитих мањих група.

- Све расположиве ресурсе простора, опреме, учила и играчака у школи, а посебно у простору у коме иначе бораве групе продуженог боравка, треба ставити на располагање ученицима који су у групама за целодневни боравак, са циљем квалитетног структурирања укупног времена током боравка ученика у школском објекту.

- Активности ученика у малим групама треба да буду тако организоване да се међусобни контакт различитих група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, трпезаријама, двориштима, салама и тоалетима.

- Током трајања активности ученике треба подсећати на коришћење средстава за дезинфекцију и чешће прање руку.

Обавезе родитеља/других законских заступника

- Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора.

- Родитеље је потребно обавестити освим битним смерницама и протоколима који се успостављају у установи у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених. Партнерски односи са породицом заснивају се на узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за превенцију инфекције ЦОВІД-19 изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.

- Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.

Додатне услуге у школи током целодневног боравка — исхрана ученика

- Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена проведеног у школи), а у складу са потребама и навикама деце.

- Уколико постоје могућности, и у зависности од потреба  родитеља и ученика школа може обезбедити оброке и ужину за ученике, али тако да све мере здравствено-хигијенске заштите буду примењене на највишем нивоу, како приликом пријема хране, тако и приликом сервирања у школском простору.

- О могућностима организоване исхране током целодневног боравка родитељи ће бити благовремено обавештени.

- Препоручује се да се сервирање оброка организује кад год је то могуће у учиноницама у којима деца бораве. Уколико је неопходно користити трпезарију, деца за столовима треба да седе на удаљености од два метра у сваком смеру. Не дозволити деци да међусобно деле храну и прибор за исхрану.

Додатне превентивне мере

- У установи треба да буде најмањи могући број запослених у исто време, али свакако толики да је могуће организовати функционисање целодневног боравка за ученика.

- Физички размак од два метра у сваком смеру треба спровести у затвореном простору установе где се обављају административни послови, као и између других запослених и деце.

- Укупно особље школе (директор, наставници, стручни сарадници, секретар, особље на одржавању хигијене, кухињско особље) морају да носе маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

- Неопходно је спроводити едукацију запослених и родитеља о значају и начину примене мера превенције, значају свакодневног праћења здравственог стања деце и остајања код куће деце, као и запослених са симптомима болести.

- Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат школе да дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици.

- Редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за играње и спорт у дворишту и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће.

- Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења.

TwitterEmail