Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школи у школској 2020/21 можете преузети овде.