УПИС ПРВАКА

Упис деце у први разред основне школе за школску 2016/17 годину ... 

Прочитај ...

КОНТАКТ EMAIL

Контакт имејл школе

skola@prvaobrenovacka.edu.rs

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Од  школске 2011/2012. године у нашој школи је почео са радом продужени боравак ...

Прочитај ...

На званични сајт најстарије школе у Обреновцу, Прве обреновачке основне школе.

Упознаћете се са историјом једне од најстаријих васпитно-образовних установа у Србији, колективом наше школе, наставним плановима и стандардима образовања по предметима, сликама старијим и најновијим.

Видећете и најновије вести и акције које Прва обреновачка основна школа предузима, планове за будућност и још много тога ...

ОЧЕКУЈЕМО ВАС


НАША ПЛАНЕТА

Завршни испит који се полаже на крају осмог разреда и предвиђен Законом о основама образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања,а има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компентенција током основног образовања.


Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

СВЕ ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА
http://www.mpn.gov.rs/component/content/category/179-zavrsni-ispit

ДВОРИШТЕ 360°

ШКОЛА 360°

Банер
Банер
Банер