У оквиру сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја и организације UNODC (Канцеларије Уједињених Нација за борбу против дроге и криминала) од септембра 2018/2019. школске године је укључено нових 10 школа, међу којима је од стране Сектора за основно образовање и васпитање предложена и Прва обреновачка основвна школа.

Програм се састоји од 40 радионица које покривају 7 значајних тема : тинеџејрско доба- пут адолесценције, стицање самопоуздања, управљање емоцијама, унапређење односа са вршњацима, јачање породичних односа. Здрави избори и циљеви здравог живота.

Програм је развијен од стране Lions Club Interenational Foundation и тренутно се спроводи у 100 земаља на свету. У региону се реализује у сарадњи са канцеларијом Уједињених нација за борбу против дроге и криминала UNODC и релевантним Министарствима.

Програм се реализује две године са ученицима два одељења шестог разреда.