Да ли је моје дете зрело за полазак у школу ?

Неки показатељи зрелости детета за полазак у школу су

 • да има добру координацију финих покрета прстију, руку и ока
 • црта комплетну фигуру човека са детаљима
 • зна која му је лева а која десна страна тела
 • уме да разврста предмете по боји, облику и величини, уочава сличности и разлике између предмета
 • може вољно да се усресреди и задржи пажњу преко 20 минута
 • може да буде одвојено од родитеља дуже време
 • број социјалних контаката је знатно проширен
 • бира омиљеног друга и заштитнички се односи према млађој деци
 • дете показује спонтано интересовање за стицање нових знања за учење и писање и радује се тим активностима
 • способно је да поднесе критику, похвалу, успех и неуспех, ускраћивање жеља и потреба...
 • прихвата ауторитет одрасле особе – учитеља ...

Како припремити дете за полазак у школу ?

 • редовно похађање предшколске групе и интересовање родитеља за тај део дететовог дана
 • пружити детету реалну слику школе и дешавања у њој,  прошетати са дететом до будуће школе и учите га правилима безбедности у саобраћају при одласку и доласку у школу
 • рећи да га у школи чекају лаке и тешке ствари, лепе и ружне
 • да ће у школи учити али ће се и играти
 • реците детету да ће у школи проводити 4-5 сати, да ће учити различите ствари
 • дететова адаптација на школу у великој мери зависи и од учитеља. Говорите детету о будућем учитељу лепим речима, с поштовањем и уважавањем учитељског рада. Када дете осети да ви придајете важност  његовом учитељу и само ће лакше изградити позитиван однос према њему
 • не плашите дете обавезама, школом, учитељем и констатацијом да више неће моћи да се игра као пре
 • подкрепите разговор о школи  причом из свог школовања  истичући вредност пријатељства, стицања нових знања и вештина
 • развијати здравствено – хигијенске навике, навике културног понашања, навике организованости и реда, да проналази смисао у стварима које не воли радити ...
Време које вам је преостало до поласка детета у школу је довољно дуг период да се полако припремите за све што вас очекује. Важно је да родитељи опуштено и кроз игру уведу своје дете у  следећу животну улогу. 
Подсетите се ...
Ви сте већ то доживели и на том искуству базирајте свој приступ детету.

Први дан школе прославите – припремите кућну свечаност, јело које дете воли, једите заједно и РАДУЈТЕ СЕ .