Половином фебруара 2013. Године, Канцеларија за младе, општине Обреновац је расписала конкурс за подршку ђацима и ученичким парламентима, за реализацију конкретних идеја које би указале на постојеће потребе и проблеме младих.  Идеја програма је да се реши конкретан проблем кроз једнократну акцију.

Представници ученичких парламента су 12.4. 2013. У сали Спортско-културног центра Обреновац прошли кроз једнодневну обуку о акционом планирању. Ученици су добили конкретна упутства како писати пројекат, а након тога ће се разматрати који ће предлог пројекта бити подржан и реализован. Ученички парламент наше школе је конкурисао са пројектом постављања клупа испод пасареле у школском дворишту. Безбедност ученика је на првом месту, а ученици  наше школе који користе ђачки превоз немају адекватан простор у којем би боравили док чекају ђачки превоз. Простор испод пасареле у оквиру овог пројекта, би био окречен бојама по избору ученика, и поставили би дрвене клупе како би ученици безбедно сачекали превоз.