Септембра 2010. године смо конкурисали за пројекат Министарства за телекомуникације и информатику "ДИГИТАЛНА ШКОЛА" и тај пројекат је заживео почетком ове школске године. У мају 2011. године смо у оквиру овог пројекта добили 27 нових компјутера и оформили два дигитална кабинета чије слике можете пронаћи и у постојећој фото-галерији сајта, један је у матичној школи, а други служи ученицима у подручним одељењима Уровци и Кртинска и стациониран је у Кртинској.

Опширније...

Нови Закон о основама система образовања и васпитања донет је у августу 2009. године и тиме су створени услови за институционалну подршку развоју и примени инклузивног образовања и обезбеђивање доступности образовања деци из различитих осетљивих група, која су до сада углавном остајала ван система.

Општи принципи система образовања и васпитања и право на образовање:

  • Једнакоправност и доступност образовања,
  • Квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање
  • Пуно поштовање права детета, ученика и одраслог
  • Образовање и васпитање које излази у сусрет различитим потребама ученика
  • Једнаке могућности образовања и васпитања у складу са потребама и интересовањима
  • Приступ свим нивоима образовања деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом

Опширније...