Прва обреновачка основна школа ће школску 2014/2015 годину почети 1. септембра у три смене, а часови ће трајати 35 минута.
Овде можете видети распоред одељења по сменама, као и време почетка првог часа за сваку смену.

ПРВА СМЕНА  ПОЧИЊЕ У 7,30 ЧАСОВА

ПРВИ РАЗРЕД : I1, I2, I3

ДРУГИ РАЗРЕД:   II2, II3

ПЕТИ РАЗРЕД:       V1, V2, V3


ДРУГА СМЕНА ПОЧИЊЕ У 11,30 ЧАСОВА

ДРУГИ РАЗРЕД:        II1

ТРЕЋИ РАЗРЕД:         III1 III2 III3

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:    IV1

СЕДМИ РАЗРЕД:        VII1, VII2, VII3,


ТРЕЋА СМЕНА  ПОЧИЊЕ У 16,00 ЧАСОВА

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:  IV2, IV3

ШЕСТ РАЗРЕД:        VI1, VI2, VI3,

ОСМИ РАЗРЕД: VIII1, VIII2, VIII3