Избор школе и будућег занимања је  веома важна одлука која се мора донети промишљено, и не сме бити резултат случајности. Професионална орјентација подразумева неколико корака почев од самоспознаје, информисања о постојећим занимањима и могућностима школовања, преко сусрета са светом занимања, па све до коначне одлуке о избору занимања. Веома је важно да ученици испитају своја интересовања, потребе, жеље, али оне морају бити у складу са реалним могућностима и способностима. У процени професионалних интересовања, али и способности, ученицима могу помоћи школски психолог и педагог, путем разговора и задавањем различитих тестова и скала процене. Приликом одабира школе важно је узети у обзир и радне навике, као и досадашња интересовања и  школски успех из појединих предмета који су релевантни за избор одређене школе и занимања. Следећи корак подразумева детаљно информисање о постојећим занимањима и школама које је могуће уписати. Школовање може бити трогодишње и четворогодишње, а поред гимназије и средњих стручних школа, могуће је уписати и уметничке школе (нпр. балетска, музичка, школа за дизајн…). Важно је да се ученици информишу о предметима које ће изучавати и практичним активностима које ће обављати уколико одаберу неку од стручних школа. Занимања се могу груписати на основу сличности послова па по завршетку средње школе, а  касније и факултета , ученици могу обављати послове из области рада са људима, биљкама или животињама, обављати административно-канцеларијске послове, послове из области безбедности и заштите..итд. Добра сарадња између основних школа и других институција, установа и фирми, омогућује и реалне сусрете ученика са одређеним занимањима, пре свега кроз посете и разговоре са експертима из одређених области.

 

На крају, реч две о најчешћим грешкама које се чине приликом избора школе и будућег занимања. Врло често се дешава да ученици одаберу одређену школу јер је у близини њихове куће, да би наставили дружење са друговима из основне школе или чињенице да је одређена школа веома тражена и популарна. Неретко, родитељи врше утицај, а понекад чак и притисак на своју децу, у погледу школе коју ће уписати, сматрајући да они као одрасли знају шта је за њих најбоље. Међутим, важно је напоменути да је одлука у рукама ученика, а да савет и информације увек могу добити од својих родитеља, наставника, стручних сарадника у школи.

Важно је знати да се интересовања временом мењају и да свако може бити успешан у више занимања. Уз адекватну подршку породице и школе, али и лични труд и ангажовање, сваки ученик може начинити прави избор и прећи још једну значајну степеницу на путу свог школовања, али и одрастања.

У жељи да пружимо подршку и оснажење за избор будуће школе препоручујемо ти да поново откријеш своје вредности , потребе , интересовања , способности , таленте. Такође потребно је да откријеш који ти професионални пут одговара. Због ванредне ситуације и непохађања наставе нисмо у могућности да вам презентујемо средње школе и одржимо часове професионалне орјентације , па вам препоручујемо да самостално прођете кроз процес којим ћете донети најбољу одлуку за себе и своју будућност. У  томе вам у великој мери могу помоћи Радни листови - Професионална орјентација - програм за младе - 5 корака од одлуке до каријере .

 

http://odskoledoposla.org/wp-content/uploads/2018/12/Radni-listovi-profesionalne-orijentacije.pdf

 

Педагошко-психолошка служба