ПРЕУЗИМАЊЕ
Up

Историја


 

Када говоримо о образовним стандардима за наставни предмет Историја, могуће је говорити о најмање две врсте стандарда.

Прва врста стандарда су стандарди садржаја који би требало да буду део наставног програма и говоре о томе шта ученици треба да знају, које појмове се очекује да усвоје. На жалост, у наставним програмима за историју пише шта наставник треба да предаје а не пише шта ученици треба да знају.

Друга врста стандарда су стандарди успешности који укључују стандарде садржаја односно кључне садржинске појмове за које се очекује да их ученици усвоје, али и процедурална знања и вештине који су диференцирани по нивоима. Они говоре колико добро, до ког нивоа ученик треба да зна, разуме и уме нешто да уради.
Приказ # 
Powered by Phoca Download