Поштовани родитељи,

На основу предлога Савета родитеља, а у складу са новим Законом у уџбеницима, уколико желите можете да извршите увид у садржај уџбеника који ће ученици користити у наредне три године. Школска управа Београд је одредила следећа места на којима могу да се погледају уџбеници:

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ ШКОЛЕ

АДРЕСА ШКОЛЕ

УЏБЕНИЦИ

1.

ОШ „Дринка Павловић“

Косовска 19, Стари град

математика I-VIII

2.

ОШ „Вук Караџић“

Таковска 41, Стари град

страни језици (немачки, енглески, руски, француски…) I-VIII

3.

ОШ „Краљ Петар I“

Краља Петра 7 и маршала Бирјузова 43, Стари град

историја, географија, познавање природе и друштва

4.

ОШ „Скадарлија“

Француска 26, Стари град

српски језик I-VIII

5.

ОШ „Стари град“

Херцег Стјепана 7, Стари град

ликовна култура, музичка култура I-VIII

6.

ОШ „Радојка Лакић“

Александра Костића 1-7,Савски венац

Техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство

7.

ОШ „Браћа Барух“

Деспота Ђурђа 2, Стари град

изборни предмети, свет око нас

8.

ОШ „Вељко Дугошевић“

Милана Ракића 41, Звездара

биологија, хемија, физика

У среду 30.03.2016. године од 12,45 до 13,30 часова родитељи ће моћи да добију информације o уџбеницима које су одабрала стручна већа. Родитељи ће моћи да разговарају са руководиоцима Стручних већа за области предмета у библиотеци, и са руководиоцима Стручних актива наставника разредне наставе .

Директор школе


Листу одобрених уџбеника можете погладати на адреси
http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php