Енглески језик

Предметни наставници :
  • Љиљана Станаревић, професор енглеског језика и књижевности
  • Жељана Рогљић, професор енглеског језика и књижевности
  • Гордана Орлић, професор енглеског језика и књижевности
  • Јасмина Трнинић, професор енглеског језика и књижевности
У нашој школи користе се следећи уџбеници :
РазредУџбеник/АуторЗбирка/Радна свеска
ISuper Me 1- Class Book, L.Tomas,V.Gil; The English BookSuper Me 1- Fun Book,V.Gil; The English Book
IISuper Me 2- Class Book, L.Tomas,V.Gil; The English Book
Super Me 2- Fun Book,V.Gil; The English Book
IIIEasy 3 - З.Нанезић, Љ.Симидријевић;ЗАВОДEasy 3 - З.Нанезић, Љ.Симидријевић;ЗАВОД
IVProject 1 Students book - T.Huctchinson; The English BookProject 1 Workbook - T.Huctchinson, C.Peltret; The English Book
VProject 2 Students book - T.Huctchinson; The English Book
Project 2 Workbook - T.Huctchinson, C.Peltret; The English Book
VIProject 3 Students book - T.Huctchinson; The English Book
Project 3 Workbook - T.Huctchinson, C.Peltret; The English Book
VIIProject 4 Students book - T.Huctchinson; The English Book
Project 4 Workbook - T.Huctchinson, C.Peltret; The English Book
VIIIEnjoying English 8 - К.Ковачевић, J.Pendlebury; ЗАВОДEnjoying English 8 - К.Ковачевић, J.Pendlebury; ЗАВОД

У секцији ПРЕУЗИМАЊЕ можете наћи план и програм за овај предмет, као и дефинисане стандарде.