Српски језик и књижевност

Предметни наставници :
  • Нела Лековић, професор српског језика и књижевности
  • Сандра Васиљевић, професор српског језика и књижевности
  • Гордана Михајловић, професор српског језика и књижевности
  • Јелена Ковачевић, професор српског језика и књижевности
У нашој школи користе се следећи уџбеници :
РазредУџбеникЗбирка/Радна свеска
I Буквар - Б.Матијевић, Љ.Видаковић, Р.Јанаћковић; ЕДУКА Радна свеска уз буквар и читанку - И.Јухас
Читанка - М. Јовић, И. Јовић; ЕДУКА
II Читанка - М. Манојловић, С. Бабуновић; ЕДУКА Радна свеска за српски језик - М. Манојловић, С. Бабуновић
Језичке поуке - Љ.Прчић
Латиница откривалица - З.Милошевић
III Читанка "Водено огледало" - М.Цветковић, Т.Живановић, С.Цветковић и др.; ЕДУКА Радна свеска за српски језик - С.Зарупски, М.Тодоров
Поуке о језику "Жубор речи" - М.Цветковић, Т.Живановић, С.Цветковић; ЕДУКА
IV Читанка "Трешња у цвету" - Н.Тодоров, С.Цветковић, М.Плавшић; ЕДУКА Радна свеска за српски језик - Н.Тодоров, С.Запурски, С.Кеља
Поуке о језику - М.Цветковић, Б.Првуловић
V Читанка - др Љ.Бајић, др З.Мркаљ; ЗАВОД Српски језик и култура изражавања - др М.Николић, М.Николић
VI Читанка "Чаролија речи" - Н.Станковић-Шошо; КЛЕТ Радна свеска уз граматику - В.Ломпар
Граматика - Н.Станковић-Шошо, В.Ломпар; КЛЕТ
VII Читанка - др О.Радуловић; ЛОГОС Српски језик и култура изражавања - Б.Памучар, В.Миливојевић
VIII Читанка - др Љ.Бајић, др. З.Мркаљ; ЗАВОД  
Граматика - В.Ломпар; КЛЕТ

У секцији ПРЕУЗИМАЊЕ можете наћи план и програм за овај предмет, као и дефинисане стандарде.