Техничко и информатичко образовање

Предметни наставници :
  • Весна Башић, професор технике и информатике
  • Илија Павловић, професор технике и информатике
  • Зоран Матић, професор физике и технике
У нашој школи користе се следећи уџбеници :
РазредУџбеникЗбирка
VТехничко и информатичко образовање - З.Лапчевић; ЕДУКАТехничко и информатичко образовање - З.Лапчевић
VIТехничко и информатичко образовање - З.Лапчевић; ЕДУКА

VIIТехничко и информатичко образовање - Д.Голубовић; ЕДУКА
Техничко и информатичко образовање - Д.Голубовић
VIIIТехничко и информатичко образовање - Д.Голубовић, Н.Голубовић; ЕДУКА
Техничко и информатичко образовање - Д.Голубовић, Н.Голубовић;

У секцији ПРЕУЗИМАЊЕ можете наћи план и програм за овај предмет, као и дефинисане стандарде.