Хемија

Предметни наставници :
  • Маријана Новитовић, професор хемије
У нашој школи користе се следећи уџбеници :
РазредУџбеникЗбирка
VIIХемија - Д.Анђелковић, Т.Недељковић; ЛОГОСХемија збирка задатака и радна свеска - Д.Анђелковић, Т.Недељковић
VIIIХемија - Д.Анђелковић, Т.Недељковић; ЛОГОС
Хемија збирка задатака и радна свеска - Д.Анђелковић, Т.Недељковић

У секцији ПРЕУЗИМАЊЕ можете наћи план и програм за овај предмет, као и дефинисане стандарде.