Музичка култура

Предметни наставници :
  • Биљана Коњевић, дипломирани музиколог
У нашој школи користе се следећи уџбеници :
РазредУџбеникЗбирка
IМузичка култура - В.Илић; КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

IIМузичка култура - В.Илић; КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

IIIМузичка култура - В.Илић; КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

IVМузичка култура - В.Илић; КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

VМузичка култура 5 - др Г.Стојановић, М.Рајчевић; ЗАВОД
VIМузичка култура 6 - др Г.Стојановић, М.Рајчевић; ЗАВОД

VIIМузичка култура 7 - др Г.Стојановић, М.Рајчевић; ЗАВОД

VIIIМузичка култура 8 - др Г.Стојановић, М.Рајчевић; ЗАВОД


У секцији ПРЕУЗИМАЊЕ можете наћи план и програм за овај предмет, као и дефинисане стандарде.