Ликовна култура

Предметни наставници :
  • Милан Милошевић, дипломирани сликар
У нашој школи користе се следећи уџбеници :
РазредУџбеник/АуторЗбирка
IЛиковна култура - М. Живковић; Креативни центар
IIЛиковна култура - М. Живковић; Креативни центар

IIIЛиковна култура - М. Живковић; Креативни центар

IV

VЛиковна култура - З.Милинковић, Љ.Теодоровић; ЗАВОД
VIЛиковна култура - Ј.Глигоријевић, З.Алексић; БИГЗ
VIIЛиковна култура - З.Игњатовић, Д.Ђорђевић; ЕДУКА
VIIIЛиковна култура - Јован Глигоријевић; БИГЗ

У секцији ПРЕУЗИМАЊЕ можете наћи план и програм за овај предмет, као и дефинисане стандарде.