Математика

Предметни наставници :
  • Вера Станојевић, професор математике
  • Марина Стублинчевић, професор математике
  • Сања Чолић, професор математике
  • Ненад Јевтић, професор математике
У нашој школи користе се следећи уџбеници :
РазредУџбеник/АуторЗбирка/Вежбанка
IМатематика 1 - О. Тодоровић, С. Огњановић; ЗАВОДМатематика 1 - О. Тодоровић, С. Огњановић
IIМатематика 2а и 2б - С.Јоксимовић; ЕДУКА
IIIМатематика 3а и 3б - С.Јоксимовић, Б.Влаховић; ЕДУКА
IVМатематика 4а и 4б - С.Јоксимовић; ЕДУКА
VМатематика 5 - Б.Јевремовић, Р.Божић, Ј.Ђурковић; ТЕАТАРЗбирка задатака - Б.Јевремовић, Р.Божић, Ј.Ђурковић; КРУГ
VIМатематика 6 - Б.Јевремовић, Р.Божић, Ј.Ђурковић; ТЕАТАРЗбирка задатака - Б.Јевремовић, Р.Божић, Ј.Ђурковић
VIIМатематика 7 - Б.Јевремовић, Р.Божић, Ј.Ђурковић; ТЕАТАР
Збирка задатака - С.Огљњеновић, Ж.Ивановић; КРУГ
VIIIМатематика 8 - В.Андрић, Ђ.Дугошија, В.Јоцковић, В.Мићић; ЗАВОДЗбирка задатака - С.Огљњеновић, Ж.Ивановић; КРУГ

У секцији ПРЕУЗИМАЊЕ можете наћи план и програм за овај предмет, као и дефинисане стандарде.